מכנף - הדמיות

סרטון תדמית לחברת מכנף - טכנולוגיות מיפוי ושירותים אוויריים