עיצוב תמונה - תהליכי עבודה

סרטון המציג תהליכי עבודה של עיצוב תמונה

עריכת וידאו ומושיין גרפיקס | תומר רותם