דוקו - ראובן

מספר סצנות מתוך סרט דוקומנטרי קצר

צילום | תומר רותם

עבודות נוספות