דוקו - עינד

מספר סצנות מתוך סרט דוקומנטרי קצר

 בימוי | סתיו נתן

צילום | תומר רותם

עבודות נוספות